Jag vill öka stödet för pensionärer, äldre personer och de som tar hand om sina närstående.

Jag prioriterar barns och ungdomars rättigheter och deras psykiska välmående.

Jag vill satsa mer på ungdomar och erbjuda fler fritidsaktiviteter.