Jag vill arbeta för äldreomsorg och energipolitik.