Särskilda politiska intresseområden för mig är:

– Stävja vänskapskorruptionen
– Klimatet och havsbaserad vindkraft
– Den offentliga ekonomin och serviceproduktionen
– Omsorgsfrågor, barn, gamla och funktionsvarierade
– Boendet i staden
– Utveckla kollektivtrafiken
– Skattegränsärendet, riva muren

Mera konkret för Mariehamns del:

– Planlägga Rönnbergs torg och området norrut för bostäder till 600 mariehamnare
– Förstora bussplan till att bli ett resecentrum
– Förverkliga ett demenscentrum
– Förverkliga ett barndaghem i Strandnäs