Jag bor i Mariehamn och har bott på Åland sedan 1998. Numera är jag pensionär men tidigare har jag arbetat som språklärare, med fokus på nordiska språk och franska. Min undervisning har främst inriktas på kurser som är relevanta för yrkeslivet, inklusive ämnen som kundservice, ledarskap, administration inom hälsovård, kommunförvaltning, juridik, bankväsende, industri m.m.

Utöver mitt yrkesliv har jag även arbetat som Ålandsguide på franska och som reseledare i centrala Europa.

I mitt politiska engagemang tar jag ställning i en mängd olika sakfrågor som rör vuxenutbildning, självstyrelse och seniorliv. Kontakta mig gärna via transparens9@gmail.com.