Jag är din kandidat i valet och jag är passionerad när det kommer till förbättringar för vårt samhälle. Jag är här för att:

– Förbättra vården och eftervården inom psykiatrin.
– Se till att vardagen för den ”vanliga” arbetaren blir ekonomiskt rimlig.
– Arbeta för en bättre trafik-, miljö- och avfallshantering på Åland.

Din röst kan göra skillnad för dessa viktiga frågor. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för vår ö.