Min bärande slogan är ”Rättvisa villkor i samhället för alla!”
Här är vad jag vill arbeta för:

– Att alla ska ha rätt att delta i samhället på rättvisa villkor och efter förmåga.
– Lättare för företagare
– Ett bättre samarbete mellan instanser
– Att stärka närståendevårdarnas arbete.