Jag vill arbeta för:

– Vård, skola, utbildning och äldreomsorgen.
– Bevarande av den åländska naturen.
– Jakt och fiske.
– Att inkomstgränserna för unga som vill arbeta tas bort; det ska inte vara ett straff att vilja jobba när man utbildar sig.
– För de frivilliga brandkårerna och andra föreningar.
– Ungdomar och deras välmående.

Nej till storskalig havsvindkraft.