Det här vill jag arbeta för:

– Mise
– Turismen på Åland
– Nytänkande och förändring i fråga om att göra Åland till en attraktivare plats