Jag är inflyttad från Sverige, är 31 år, gift och har fyra barn i åldrarna 1–9 år. Anledningen till att jag kandiderar är för att jag anser att det behövs en kvinnlig röst i lagtinget som starkt förespråkar familjen och kvinnors vardag. Jag vill arbeta för att minska byråkrati, främja fri handel, avreglering och öka individuell frihet. 

Familjer med barn har det tufft ekonomiskt, och jag vill använda skatteverktyg för att underlätta deras situation. Jag vill också göra skolor mer anpassade för varje elev och ge lärare mer kontroll över sin undervisning. Utöver politiken är jag en aktiv mamma som skapar podcasts, odlar lite på hobbybasis, bakar bröd och hanterar hushållet. Jag jobbar även deltid som partisekreterare för Obunden samling, men är för närvarande i moderskapsledighet.  Rösta på mig nr. 19 i lagtinget 💛 Familjen först i alla beslut.