Lagstiftning om A-traktorer

Obunden samling vill öka säkerheten för åländska ungdomar och övriga trafikanter genom att lagstifta om A-traktorer. Ökad säkerhet är däremot inte det enda positiva A-traktorn för med sig.
Hör Stellan Egelands anförande från budgetdebatten 2019-2020.
Hela anförandet i text:
Talman! Som det ser ut med gällande lagstiftning på Åland idag, så är det faktiskt något av en klassfråga för ungdomar att kunna röra sig fritt, att kunna ta sig till vänner eller aktiviteter, i alla fall om man ser till den kalla och mörka delen av året, då en tvåhjulig moped eller en mopedbil är rent av olämplig som transportmedel ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Om vi ser till mopedbilen, som åtminstone erbjuder ett önskvärt skydd från väder och vind, så är den så dyr i inköp att den utgör ett ouppnåeligt mål för väldigt många ungdomar som inte har ynnesten av hyfsat välbärgade föräldrar. Att den dessutom är lika krocksäker som om den vore tillverkad av pressade undulatfrön gör ju inte saken bättre.
Landskapsregeringen antog den finska lagen om lätta bilar som för stunden är stoppad av EU-kommissionen. Denna lag har dock, enligt vårt tycke, enbart löst ett av mopedbilens problem och det är krocksäkerheten. Då den måste byggas av en förhållandevis ny bil så kommer även i detta fall kostnaden att utgöra ett stort hinder för många. Dessutom tillåter man, till skillnad från den tänkta lagen om A-traktorn, att baksätet finns kvar i bilen, vilket kommer att leda till att dessa ”lätta bilar” ofta framförs fulla med vänner som distraherar föraren. Vi anser att en så pass ung förare gott och väl kan besparas distraktionsmomentet från fler än en passagerare.
A-traktorn, som vi vill ge våra ungdomar möjligheten att själva bygga och färdas i, är tänkt att, med undantag för några få förbättringar på den tekniska sidan, vara lik den svenska modellen. I stora drag går det ut på att man återvinner en äldre bil och bygger om den till en permanent traktor.
Baksätet ska demonteras och det får inte finnas några invändiga utrymmen där ytterligare passagerare kan förskansa sig under färd. Enklast utförs detta genom att bilen byggs om till en flakbil. Detta är enligt vår uppfattning en viktig punkt, då vi med mopedbilarna har sett att det är vanligt att man gömmer ytterligare passagerare i lastutrymmet. Det är så pass vanligt att det till och med har fått ett eget ord, så kallad ”trunkning”. Jag vill inte ens föreställa mig resultatet av en krock under dessa förhållanden.
Vidare så skulle detta gynna ungdomars kreativitet och handlag. Själva byggnationen är faktiskt inte så tekniskt avancerad som man kan tro, och skapandet och bemästrandet av mekaniken blir ofta en ögonöppnare av den egna förmågan.
Rent ekonomiskt handlar byggandet av en A-traktor om i sammanhanget små pengar. Kostnaden för en färdigställd traktor rör sig om samma utgifter som en bättre begagnad moped. Tack för ordet.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar