Lasse Häggbloms reservation mot besökscentret

Hör ledamot Lars Häggbloms reservation mot kostnadsökningen i projektet för Bomarsunds besökscentrum.