Marcus Måtar om kommunernas framtid

Se Marcus Måtars gruppanförande om lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen från plenum den 7 december 2020.
Vad tycker du om att vi nu slopar förra regeringens tvingande lag?


Hela anförandet i text:


Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. För Obunden samlings del så är detta ingen högoddsare förstås. Vi är med på det här. Vi tycker att det är bra att vi gör det som är lovat väljarna, att ändra på det som tidigare lagting har fattat beslut om och som man kan konstatera att delvis blev ofullständigt. Det handlar ju egentligen om att välja valfrihet framför tvång.
Om man läser Högsta domstolens utlåtande gällande den lag som förra lagtinget fattade beslut om, om man läser Ålandsdelegationens motsvarande utlåtande om den lagen, så kan man konstatera att avsikten var väl nog att ha en ordentlig tvångslag som i praktiken skulle tvinga fram tre landsortskommuner och Mariehamn. Så blev det inte. Det konstaterade först Ålandsdelegationen och senare Högsta domstolen att så funkar det inte.
Sedan kan man väl konstatera att vi som nu ingår i den här regeringen eller åtminstone Obunden samling som ingår i regeringssamarbetet så vi tycker att valfrihet är bättre än femårsplaner eller vad vi nu ska kalla det för planer som nuvarande opposition tycker att är bättre.
Det har diskuteras både om äktenskap och avbytarbänkar och annat här i dag. Jag kan bara konstaterar att vi tycker att det är bättre att man får den man älskar än att man måste älska den man får, så att säga, om vi ska fortsätta på de här jämförelserna.
Jag satt här och lyssnade på ledamot Zetterman när hon pratade om vad hon har hört angående lag- och kulturutskottet arbete. Man kan ju konstatera att det är ju typisk politisk taktik. Nu ska nog minsann lag- och kulturutskottet fråga hela världen och alla andra utskott i det här lagtinget; vad tycker ni om den här reformen? Vi vet att oppositionen är emot och vi vet att majoriteten vill ha den, och så ska man göra det till en stor sak att lag- och kulturutskottet inte skulle vilja jobba. Om man bara sätter sig in i vilken tidtabell lag- och kulturutskottet har slagit fast för att jobba med dels med kommunallagsreformen och dels offentlighetslagstiftningen så kan man ju konstatera att det är totalt felaktiga påståenden som ledamot Zetterman för fram här. Det var bara som en parentes. Tack för det, talman!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar