25 Oct. 2019

REKORDVAL FÖR OBUNDEN SAMLING!

– Bert kan tänka sig sitta i regeringen Obunden Samling och alla väljare har gjort ett rekordval. Med hela 1926 röster fick Obunden Samling fyra lagtingsmandat. En ökning med 598 röster eller 4 % mera av de totala rösterna mot valet 2015 då 1328 röstade på Obunden Samling. NÄSTAN . . .

6 Jun. 2019

Fyra kandidater till höstens lagtingsval

Nya kandidater till lagtinget Nya namn inom politiken som tillkännagav sin kandidatur till lagtingsvalet i samband med styrelsemötet den 6 juni. Peter Wahlbeck. Sjöman från Sottunga som brinner för kultur och skärgårdsfrågor. Kaj Bäckman. Tidigare marknadsförare från Mariehamn som vill använda sin kunskap för att utveckla Åland som turistdestination. . . .

4 Jun. 2019

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi nu en ny hemsida och en ny grafisk design. Borta är de klassiska obundna ränderna till förmån för en något modernare design. Logan behåller vi men överlag blir det mer vitt och gult än svart. Det är Jonathan Terry från Mariehamn som står bakom designen. . . .

20 May. 2019

Obefogad höjning av arvoden för lagtingsledamöter

Obefogad höjning av lagtingsarvoden Lagtingsarvodena höjs kraftigt till nästa mandatperiod från 45.700 euro till 58.800. En höjning på totalt 13.100 euro per år. Arvoden för lagtingsledamöter är tillräckligt höga idag och utifrån nuvarande arbetsmängd är en höjning obefogad. Lagtingsledamöterna bör spegla Ålands folk och bestå av människor från alla . . .

28 Apr. 2019

Obundna tar sikte på 5 mandat

OBUNDNA TAR SIKTE PÅ 5 MANDAT Obunden Samling höll på lördagen vårmöte vid Pettas café i Geta. Mötet var välbesökt. Med 175 dagar kvar till lagtings- och kommunalvalet i oktober tog vårmötet sikte på höstens val.– Vi är redo att vara med och byta ut den sittande regeringen. 5 . . .

23 Apr. 2019

Röstning gällande Medborgarinitiativet från Ålands natur och miljö

18 Apr. 2019

Tandvård till pensionärer bör vara kostnadsfri

Tandvård till pensionärer bör vara kostnadsfri. Onsdagens debatt i lagtinget kretsade kring hur tandvården skall ordnas för de äldre i det åländska samhället. Det är idag gratis för flyktingar att bruka tandvård vid ÅHS. Vi frågar oss varför våra äldre innevånare skall behandlas sämre än kvotflyktingar som nyss anlänt . . .