5 May. 2019

Obefogad höjning av arvoden för lagtingsledamöter

Obefogad höjning av lagtingsarvoden

Lagtingsarvodena höjs kraftigt till nästa mandatperiod från 45.700 euro till 58.800. En höjning på totalt 13.100 euro per år.

Arvoden för lagtingsledamöter är tillräckligt höga idag och utifrån nuvarande arbetsmängd är en höjning obefogad. Lagtingsledamöterna bör spegla Ålands folk och bestå av människor från alla delar av samhället. Det är bra att ledamöterna har kontakt med samhället och inte uteslutande är heltidspolitiker.

Obunden Samling förespråkar vidare att ersättarsystemet som är på plats idag borde avskaffas då det orättvist gynnar regeringspartierna, i form av ökad synlighet, på bekostnad av oppositionen.