4 Apr. 2019

Obundna tar sikte på 5 mandat

OBUNDNA TAR SIKTE PÅ 5 MANDAT

Obunden Samling höll på lördagen vårmöte vid Pettas café i Geta. Mötet var välbesökt. Med 175 dagar kvar till lagtings- och kommunalvalet i oktober tog vårmötet sikte på höstens val.
– Vi är redo att vara med och byta ut den sittande regeringen. 5 mandat är målet för lagtingsvalet, säger partiordförande Bert Häggblom. 
– Vi har nog aldrig haft så här många kandidater klara så här tidigt. Det bådar gott. Människor hör av sig och vill kandidera.

NYA OCH ETABLERADE KANDIDATER TILL LAGTINGSVALET
Nya namn till lagtingsvalet som tillkännagav sin kandidatur under mötet var Marcus Måtar, jurist från Mariehamn, Mikael Söderholm, lantbrukare från Saltvik och Christian Wikström, beteendevetare från Mariehamn. 
Etablerade politiker som tillkännager sin kandidatur inför valet i höst är: Anders Holmberg företagare från Mariehamn, Kerstin Renfors, närvårdare från Saltvik och Ingvar Björling, företagare från Geta.

KOMMUNERNAS RÄTT TILL SJÄLVBESTÄMMANDE VIKTIGT 
Under mötet tydliggjordes partiets åsikt i kommunstrukturfrågan. 
– Kommunernas rätt till att själv bestämma om sin framtid är viktig att bevara. Kommunerna är en del av det som utmärker Åland. Det lokala självbestämmandet är en del av den åländska identiteten som gör att Åland har en unik låg arbetslöshet samt många småföretagare.

TURISM OCH TUNNEL
Obunden Samling kommer att prioritera turismnäringen under nästa mandatperiod. 
– Turismen är antagligen Ålands viktigaste exportnäring. För att stödja turismnäringen vill vi erbjuda säkerheter på lån till företagare som är villiga att satsa och ta över existerande anläggningar som genomgår generationsväxling. Ett samhällskontrakt måste fås till stånd där rederierna även stöttar den landbaserade turismnäringen. Rederierna har en skyldighet genom skattefriheten även att ge tillbaka till samhället ett strakt stöd till turistföretagarna så deras anläggningar fylls.
Partiet förespråkar vidare en tunnel till Föglö som ett sätt att utveckla skärgårdens infrastruktur och attraktionskraft. Vi jobbar vidare på en tunnel till Föglö som alternativ till kortrutten. Det är av betydelse att vi beaktar alla alternativ för att hitta det som är bäst och mest ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Fotot från Pettas Café och vårmötet i lördags