Svensson blir politisk sekreterare för Obunden Samling

Obunden samlings lagtingsgrupp har enats om att utse journalisten Jannik Svensson till politisk sekreterare. Svensson är före detta lagtingsledamot och första ersättare för den liberala lagtingsgruppen.

– Jannik har varit aktiv inom åländsk politik i över 10 år och gjorde ett starkt val förra hösten då han fick 119 personliga röster. Vi känner oss nöjda med beslutet då vi ser att vi har mycket gemensamt i många politiska frågor. Vårt största hinder under processen var det faktum att han har ett förflutet inom liberalerna, men det är ju direkt ingen hemlighet att de ser väldigt olika på saker, säger obundna lagtingsgruppens gruppledare Marcus Måtar.

Inom ramen för deltidstjänsten som politisk sekreterare ingår kommunikationsarbete inom alla digitala media samt tillhandahållande av stöd till lagtingsgruppen i den digitala kommunikationen.

– Vår vision är att finnas nära våra väljare såväl digitalt som fysiskt. Åland rör sig mot en mer digital politisk vardag. Vi vill kunna kommunicera med våra väljare var de än finns. Därför tror vi att det här är rätt i tiden, säger Obundnas partiledare Bert Häggblom.

Jannik Svensson har efter 11 år lämnat Liberalerna, vilka han också sedan förra höstens lagtingsval är första ersättare i lagtinget för.

– Om jag kallas in som ersättare i lagtinget ämnar jag ansluta mig till Obunden Samlings lagtingsgrupp, säger Svensson.

– Allt jag kan om politik har jag lärt mig under tiden jag varit medlem i Liberalerna. Men det blev väldigt svårt att vara tyst på slutet. Tyvärr har liberalerna blivit lite av ett vänsterlutande parti och mina visioner ligger inte i linje med deras. Jag behöver vara i ett parti där det är högt i tak och där det är okej att driva politik som är liberal i ordets sanna mening.