4 Apr. 2019

Tandvård till pensionärer bör vara kostnadsfri

Tandvård till pensionärer bör vara kostnadsfri.

Onsdagens debatt i lagtinget kretsade kring hur tandvården skall ordnas för de äldre i det åländska samhället. Det är idag gratis för flyktingar att bruka tandvård vid ÅHS.

Vi frågar oss varför våra äldre innevånare skall behandlas sämre än kvotflyktingar som nyss anlänt hit? Det är principiellt fel och bör åtgärdas.

Lyssna på ett utdrag av debatten nedan: https://alandsradio.ax/…/ob-och-s-eniga-om-allman-tandvard-…