4 Apr. 2019

Tunnel till Föglö

I måndagens debatt kring medborgarinitiativet från Ålands natur och miljö reserverade sig Obunden Samling mot beslutet att förkasta initiativet.

Nuvarande förslag är varken en miljömässigt eller ekonomiskt hållbar lösning.

En fast förbindelse i form av en tunnel till Föglö gör däremot att hela skärgården kommer närmare fasta Åland och ökar därmed attraktionskraften för både bosättning och företagande. En fast förbindelse bidrar således till den ekonomiska hållbarheten i skärgården och skapar förutsättningar för att skärgården skall klara av framtidens utmaningar, både miljömässiga och ekonomiska.