1 Jan. 2019

Ung och Obunden? Vi ställer upp för dig !

Vill kort berätta om några frågor som är viktiga för oss. Vi tror att de kan vara viktiga också för dig:


Åland är föregångare i arbetet med klimat och miljöfrågor. Vi ska fortsätta arbeta för att bli ännu bättre. Vi vill satsa på att bygga mer i trä. Överlag ska Åland profilera sig inom miljöfrågan för att det är bra för klimatet men även för att locka hit driftiga människor och besökare.

I övrigt är det viktigt att det offentliga drar åt samma håll. Både landskap och kommuner ska alltid beakta miljön när reformer görs. Så är det inte idag! Vi vill till exempel ersätta lagtingsfasaden med trä.

• Många unga mår dåligt. Vi tror på akut hjälp för psykisk ohälsa och förbättrade möjligheter till fritidsaktiviteter för alla för att motverka detta. Det ska vara möjligt för människor att ha en vettig sysselsättning utanför skola eller arbete.

• Vi är emot regeringens förslag om kortrutt. Människorna som berörs måste involveras i beslutet och tunnelalternativet utredas.

• Vi är emot kommunreformen enligt nuvarande förslag. En så stor reform måste ha stöd bland befolkningen för att genomföras. Kommunerna ska vara delaktiga i beslutet.

• Vi vill en meckhall för alla ungdomar på hela Åland. Motorintresset är stort på Åland. Det ska finnas en meckhall med anställd verksamhetsledare som lär ut hur man svetsar och skruvar på fordon.

Med vänliga hälsningar (från vänster),
Anton Göthlin, Ted Häggblom, Ann Catherine Renfors, Christoffer Virtanen & Christian Wikström